Proje Çizimi

Proje Çizimi

Bir yapının inşasından önce mutlaka proje çizimi yapılır. Yapının tüm detay ve nitelikleri uzman kişilerce çizilecek olan projelerde belirtilir. Yapı sahipleri veya müteahhitlerin istekleri de dikkate alınarak bir yapı için gerekli olan tüm kısımlar öncelikle çizim üzerinde tasarlanır. Yapı, iç ve dış olarak ele alınır. Proje çizimi esnasında da bir yapının tesisat ve tadilat içerikleri incelikle belirtilir. Proje çizimi esnasında yapı gider ve maliyeti de hesaba katılır, inşaat için ayrılmış finans miktarına göre gerekirse projede bazı değişiklikler yapılabilir. Projelerde binanın oturacağı zemin özellikleri de dikkate alınır. Proje çizimlerinin önemi uygulaması direkt gerçekleşmesi nedeniyle önemlidir. Proje çizimlerinde inşaatın başlangıç ve bitiş süreleri içerisindeki tüm hususlar açıkça belirtilir. Bir projenin çiziminde işveren, tasarımcı, mimar, müteahhit birbirleri ile uyum olarak çalışır. Bir proje kapsamında mimari, zemin, statik, elektrik ve tesisat uygulamaları da ele alınır.

Proje Çizimi Nasıl Yapılır?

İnşaat yapısını belirleyen proje çizimi tüm detayları kapsayan süreci yöneten bir teknik içerir. Projenin başarı ile sonuçlanmasını sağlayan projelerin detaylı çiziminin yapılmasının sonucudur.  Her bir proje kendine has teknikleri içerir. Proje çiziminde birçok meslek kolu ve alanında uzman kişiler eşgüdümlü olarak çalışır ve projeye katkıda bulunurlar. Proje çizimleri, uygulama esnasında hatayı en aza indirgeyen bir etkendir. Bu çizimler kabataslak çizimlerden oluşmamaktadır. Bir yapının iç ve dış tüm aşamaları ile proje bitimine kadar olan tüm sürecin yönetilmesi proje çizimlerinde karşımıza çıkar. Dayanıklı ve kaliteli bir yapının inşa edilmesi etkin bir proje yönetimi ile gerçekleşir. Proje çizimlerinde mühendis ve mimar olan uzman kişilerin katkısı ile daha güvenli ve estetik yapılar elde edilir.

proje çizimi

 

HİZMET ALMAK VE DETAYLI BİLGİ İÇİN…

Kesin Proje Nedir?

Etkin ve detaylı proje çizimi tekniklerinden biri kesin projelerdir.  Bu projelerin çiziminde mimari tasarımlara ağırlık verilir. Kat planlaması ve kaba inşaat taslağı bu aşamalarda çizilir. Avan proje, yapılacak olan proje çiziminin ön hazırlık safhasıdır. Oluşturulacak yapının metrekaresi gibi detaylar bu aşamalarda belirlenir. Uygulama projelerinin bir önceki safhası olması nedeniyle çizimde proje için gerekli detaylar ve kullanılacak malzemeler burada belirtilir. Bu çizimlerde kat planları, çatı özellikleri ve planları, tavan planları da yer alır. Detaylı olarak bu hususlar projeye dahil edilir. Kesin proje çizimlerinde, bir yapı için gerekli tüm detaylar ve incelikler yer alır.

Uygulama Projesi Nedir?

Kesin proje çizimi ardından bir sonraki aşama uygulama projeleridir. Burada inşaatın tüm detayları, mimari, statik, elektrik, mekanik ve diğer tüm çizimler yer alır. Uygulama projeleri, içerik anlamında inşa edilecek yapıya ait tüm detayları ve bilgileri kapsar. Kesin projede yer alan taslak çizimine diğer tüm mimarlık , mühendislik disiplinleri ile tesisat ve peyzaj gibi unsurlarda dahil edilerek yapı çizimleri ve projeleri tamamlanır. Bu çizimlerde ve projelerde herhangi bir hatanın yer alması yapı inşasında da sorunlara zemin hazırlar.

Başvuru Formu

Lütfen eksiksiz doldurun

+90 530 115 39 80

Lütfen arayın...

E-Posta

Bize yazın...

BLOG

Bloğumuzu ziyaret edin

İLETİŞİM

Her konuda danışın

Başvuru Formu

Lütfen eksiksiz doldurun

+90 530 115 39 80

Lütfen arayın...

E-Posta

Bize yazın...

BLOG

Bloğumuzu ziyaret edin

İLETİŞİM

Her konuda danışın