Kentsel Dönüşüm İtirazı

Kentsel Dönüşüm İtirazı

Şirketimiz; Kentsel Dönüşüm İtirazı ve kentsel dönüşüm kapsamında Binanızın Yıkımının Durdurulması konularında uzman ekibi ile hizmet vermektedir. Bu kapsamda kentsel dönüşüm kapsamına girmiş yıkım kararı çıkmış apartman, site, toplu konut, kooperatif binalarının gerekli çalışmalar sonrasında BİNA YIKIMININ DURDURULMASI sağlanmıştır. Özellikle bilgileri dışında, onayları alınmadan evleri, işyerleri, binaları kentsel dönüşüme sokulmuş veya bu süreçte haklarını alamadıklarını düşünen hak sahipleri şirketimize başvuru yapmaları halinde uzmanlarımız mevcut süreç ve kentsel dönüşüm için yapılan riskli yapı tespit işlemlerinde gerekli incelemeleri yaparak öncelikle olarak Kentsel Dönüşüm İtirazı yapılır; sonrasında da bina için çıkan yıkım süreci durdurulur. Uygun durum ve koşulların var olması halinde herhangi bir dava dahi açmadan bu süreç tarafımızdan durulmaktadır. Kaldı ki tüm bu süreçte konusunda uzman hukukçularımız ile yürütülmektedir.   Şirketimiz kentsel dönüşüm danışmanlığı, kentsel dönüşüm hizmetleri, müteahhitlik, deprem testi, bina güçlendirme konularında da uzman teknik kadrosu ile hizmet sunmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Süreci Nasıl İşler ?

Depreme karşı güvenli olmayan, deprem riskli yapıların depreme güvenli hale getirilmesi amacı ile 2012 yılında kentsel dönüşüm kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun temel amacı eski, depreme dayanıksız binaların öncelikli olarak hak sahiplerinin binalarının risk tespitlerini yaptırması bu tespit sonucunda binaları deprem riskli çıkması halinde binaların hak sahiplerinin ortak alacağı karar ile depreme güvenli hale getirilmesidir. Bu süreçte hak sahipleri; kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı, vergi ve harç muafiyetleri gibi devlet desteklerinden de yararlanabilirler. Yukarıda da belirtildiği gibi bir binanın kentsel dönüşüme girmesi için binadaki hak sahiplerinden sadece BİR tanesinin T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkili şirketlerine binanın riskli yapı tespiti için başvuruda bulunması yeterlidir. Kanunda riskli yapı tespitinin Yetkili şirketlere ek olarak Belediye veya Bakanlıkça da yapılabileceği belirtilmişse de fiili durumda Belediye ve Bakanlık hukuki sorumluluk almamak ve tarafsız kalmak için risk tespiti yapmamaktadır. İlgili kuruluş tarafından binada yapılan tüm teknik çalışmalar neticesinde binanın Riskli Yapı Tespit Raporu hazırlanır ve onay için ilgili idareye yani belediye veya bakanlığa iletilir. Raporda bina riskli olarak tespit edilmiş ise ve ilgili idare tarafından yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporun onaylanması ile bina kentsel dönüşüm kanunu kapsamına girer. Tüm bu riskli yapı tespit, raporlama ve onay sürecinden sonra binadaki hak sahiplerine 60 günlük bir süre verilerek bu süre bitiminde binalarının yıktırılması gerektiği tebliğ edilmektedir. 60 günlük süre geçmesine rağmen bina hak sahiplerince yıkımı gerçekleştirilmemiş ise hak sahiplerine ek 30 günlük süre tanınır; bu sürenin sonunda riskli yapı ilgili idare tarafından yıktırılarak yıkım bedeli de hak sahiplerinden alınır. Detayı yukarıda verilen süreçte hak sahipleri şirketimiz ile iletişime geçmeleri halinde kentsel dönüşüm itirazı ve bina yıkım kararının durdurulması konularında hizmet veriyoruz. Detaylar için hemen bizi arayın.  Kentsel Dönüşüm İtirazı

HİZMET ALMAK VE DETAYLI BİLGİ İÇİN…

Kentsel Dönüşüm İtirazı Hizmetlerimiz

Hak sahipleri kendilerine binalarının deprem riskli olduğu , 60 gün içinde yıkılması gerektiği ile ilgili resmi tebliğ yapılması halinde en kısa sürede Şirketimiz ile iletişime geçmesi halinde öncelikle uzmanlarımız bugüne kadar yapılmış tüm süreçleri detaylı bir şekilde inceler bunun içinde binada yapılan tüm teknik çalışmaları inceler ilgili idarenin hazırlamış olduğu Binanın riskli olduğunu gösteren Riskli Yapı Tespit Raporunu da inceleyerek hak sahipleri için detaylı bir Kentsel Dönüşüm İtirazı Dilekçesi oluşturur. Şirketimizce hazırlanan hem hukuki hem de teknik gerekçeleri kapsayan detaylı Kentsel Dönüşüm İtirazı Dilekçesi T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulur. Bakanlıkta görevli İtiraz Komisyonu bu hazırlamış olduğumuz İtiraz dilekçesi kapsamında  gerekli incelemeyi İtiraz Red veya İtiraz Kabul Kararı verir. Bakanlık komisyonu yapmış olduğumuz İtirazı Kabul etmesi halinde binanızın Kentsel Dönüşüm süreci durmuş olur. Aksi halde binanın riskli yapı olduğu tespit edilmiş olur. Bu aşamada da aşağıda detayı verildiği gibi binanızın yıkımının durdurulması veya yıkım kararının iptali için şirketimiz çalışmalarını yürütür.

Kentsel Dönüşümde Bina Yıkımını Durdurma Hizmetlerimiz

Kentsel dönüşüm kanunu kapsamında binanızın riskli yapı tespitinin yapılması, riskli yapı tespit raporunun hazırlanması, raporun idare tarafından onaylanması, binanın riskli olarak belirlenmesi neticesinde tüm yapılan işlemlerin şirketimizce incelenmesi ve Kentsel Dönüşüm İtirazı yapılması sonucunda Bakanlık İtiraz Komisyonu binanın riskli olduğuna karar vermesi ve bina yıkım kararının verilmesi halinde hak sahiplerinin Şirketimize başvurusu ve binanızın için yapacağı incemeler sonucunda uygun koşulları sağlaması halinde binanızın yıkımı durdurulur,  bina için verilmiş yıkım kararı iptal edilir. İLETİŞİM KANALLARIMIZDAN HEMEN BİZİ ARAYIN, UZMANLARIMIZ İLE GÖRÜŞÜN SİZE YARDIMCI OLALIM.    

Başvuru İçin

Size yardımcı olalım

+90 530 115 39 80

Lütfen arayın...

E-Posta

Bize yazın...

BLOG

Bloğumuzu ziyaret edin

İLETİŞİM

Her konuda danışın

Başvuru Formu

Lütfen eksiksiz doldurun

+90 530 115 39 80

Lütfen arayın...

E-Posta

Bize yazın...

BLOG

Bloğumuzu ziyaret edin

İLETİŞİM

Her konuda danışın