BLOG

Blog sayfamızda Kentsel Dönüşüm, Deprem Testi, Deprem Raporu ve Bina Güçlendirme, hakkında merak ettiğiniz konuları bulabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için bizi arayıp uzmanlarımız ile görüşebilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm İtirazı

Kentsel Dönüşüm İtirazı

Şirketimiz; Kentsel Dönüşüm İtirazı ve kentsel dönüşüm kapsamında Binanızın Yıkımının Durdurulması konularında uzman ekibi ile hizmet vermektedir. Bu kapsamda kentsel dönüşüm kapsamına girmiş yıkım kararı çıkmış apartman, site, toplu konut, kooperatif binalarının gerekli çalışmalar sonrasında BİNA YIKIMININ

Devamını oku...
Bina Güçlendirme Teknikleri

Bina Güçlendirme Teknikleri

Binaya en uygun bina güçlendirme teknikleri uygulanarak yapıların afet ve depreme karşı dayanıklılıkları arttırılır. Bina güçlendirme tekniklerinden hangisinin kullanılacağının kararında mevcut binanın taşıyıcı sistemi, oturduğu zemini ve  beton ve demir niteliği, yapıdaki hasar durumu belirleyicidir. Bina

Devamını oku...
Kolon Güçlendirme

Kolon Güçlendirme

Bir yapıya dayanıklılık kazandırılması kolon güçlendirme ile mümkün olur. Binanın sağlamlık ölçütü kolonların durumuyla örtüşür. Bu nedenle bina taşıyıcı sistemi her ne kadar sağlamda olsa dayanım yetersiz kolonları olan binalar dayanıksız yapılar olarak sınıflandırılır. Bina güçlendirme işlemlerinde

Devamını oku...
Yapı Güçlendirme

Yapı Güçlendirme

Hasar almış veya dayanıksız yapılara yapı güçlendirme uygulanarak sağlamlık kazandırılır. Modern sistemler uygulanarak yapılan güçlendirilmeler ile hem yapı depreme güvenli hale getirilir hem de yapıya dayanıklılık kazandırılır. Güçlendirme işlemleri sayesinde yapı afetlere ve dış etkenlere karşı dayanıklı ve

Devamını oku...
İnşaat Projesi

İnşaat Projesi

Gündelik yaşamın her alanında karşımıza çıkan yapıların inşalarında tasarlanan inşaat projesi belirleyicidir. Barınmadan ulaşıma kadar hayatımızın önemli alanlarında inşaat sektörü çalışmaları ile yer alır. İnşaat çalışmaları geniş kapsamlı ve hataya yer vermeyen çalışmalardandır. Bu sebeple ciddi bir planlama

Devamını oku...
Müteahhit Sorgulama

Müteahhit Sorgulama

Müteahhitlik görevini icra etmek isteyenler için müteahhit sorgulama oldukça önemlidir. Müteahhitlik belgesi çalışmaların başlatılma ve sürdürülmesi için alınması zorunlu bir belgedir. Belge olmadan bir çalışma sürdürüldüğü tespit edildiğinde yapı için cezai işlemler söz konusu olmaktadır. Müteahhitlik belgesi, bir

Devamını oku...
Müteahhitlik Belgesi

Müteahhitlik Belgesi

Müteahhitlik yapmak isteyenlerin müteahhitlik belgesi edinmesi gereken evraklardan biridir. Alınması zorunlu resmi bir belgedir. Bu belge olmadan müteahhitlik yapmaya çalışanlar hukuki olarak ciddi cezalara maruz kalırlar. Müteahhit belgesini veren kurum T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıdır. Bu

Devamını oku...
İnşaat

İnşaat

Her yerde ve her alanda karşımıza çıkan inşaat, kavram olarak yapı ve yapım işlerinin tümü olarak bilinir. İnşaat işleri de faaliyet yapılan alandır. İnşaat konut, işyeri, fabrikanın yanı sıra demiryolu, karayolu, altyapı, köprü, sulama tesisleri gibi her alanda

Devamını oku...
Deprem Sağlamlık Raporu

Deprem Sağlamlık Raporu

Son zamanlarda deprem sağlamlık raporu alınması çok fazla önem kazanmıştır. Binaların depreme karşı dayanıklı olup olmadığının ölçülmesi ve rapor edilmesi gerekmektedir. Bunun için birçok farklı test yapılır. Bu testin yapılması için bina sahibinin ya da binada oturan

Devamını oku...
Deprem Sağlamlık Testi

Deprem Sağlamlık Testi

Depremler fay hatlarında kırılmalar sonucu oluşan doğal afetlerdir. Bu sebepten dolayı deprem sağlamlık testi ile binanızın ne kadar güvenli olduğunu ölçmeniz gerekmektedir. Ülkemizde başta Marmara Bölgesi olmak üzere birçok yerde fay hattı bulunur ve buralar depremler için

Devamını oku...
Deprem Performans Analizi

Deprem Performans Analizi

Depremler ülkemizde sıklıkla yaşanan doğal afetlerden birisidir. Bu nedenle önlem alınması için binalara deprem performans analizi yapılmalıdır. Hasarlı binaların yeniden yapılması işlemleri kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapılan işlemlerdir. Bunun dışında binaların güçlendirilmesi için de çeşitli işlemler yapılmaktadır.

Devamını oku...
Deprem Performans Raporu

Deprem Performans Raporu

Ülkemiz deprem bölgesi olan, yoğun depremlerin yaşandığı bir ülkedir. Deprem performans raporu, deprem hasarını minimum seviyede tutmamız için ne gibi önlemler almamız gerektiğini gösterir. Depremler küçük olsa da bazıları da oldukça güçlü ve korkutucu olabilmektedir. Depremlerin

Devamını oku...
Bina Sağlamlık Testi

Bina Sağlamlık Testi

Güvenliğimiz her zaman en önemli şeylerden birisidir. Özellikle yaşam alanlarımız, en öncelikli alanlardan birisi olarak mutlaka güvenli olmalıdır. Binaların olası doğal afetlere karşı dayanıklı olması, hasarsız olması oldukça önemli bir konudur ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması

Devamını oku...
Deprem Risk Analizi

Deprem Risk Analizi

Ülkemiz fay hattı üzerinde bulunan bir ülkedir. Bu sebeple binalarımıza  deprem risk analizi yaptırmalıyız. Bazı depremler kısa sürer ve ölçeği oldukça azdır. Bu depremlerin genellikle binalara bir zararı olmaz. Bazı deprem türleri ise bunun tam tersidir.

Devamını oku...
Deprem Dayanıklılık Raporu

Deprem Dayanıklılık Raporu

Deprem ülkemizin büyük sorunlarından birisidir. Özellikle 1999 yılında gerçekleşen büyük depremden beri insanlar çok daha büyük bir korku içindedir. Deprem dayanıklılık raporu yaptırmak ve mevcut problem için önlem almak önemlidir. Böylelikle ülkemizde alınan önlemler her geçen gün

Devamını oku...
Deprem Dayanıklılık Testi

Deprem Dayanıklılık Testi

Depremler ülkemizde sık görülen doğal afetlerden birisi olduğundan deprem dayanıklılık testi mutlaka yapılmalıdır. Deprem,  fay hattında kırılmalar sonucunda meydana gelir. Bundan dolayı can ve mal kayıplarını da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle devletler ve kişiler çeşitli önlemler

Devamını oku...
Bina Sağlamlık Raporu

Bina Sağlamlık Raporu

Ülkemiz, birçok doğal afete müsait olan bölgelerden birisidir. Bu yüzden ülkemizde yaşayan herkesin bina sağlamlık raporu alması, can güvenliğini oluşturma adına gereklidir. Ülkemizde en sık görülen doğal afetlerin başında ise deprem yer almaktadır. Deprem kısaca yer kabuğunda

Devamını oku...
Deprem Tehlike Haritası

Deprem Tehlike Haritası

Ülkemiz fay hatlarının üzerinden geçtiği bir konuma sahiptir. Bu durumdan dolayı ülkemiz için deprem tehlike haritası oluşturulmuştur. Ülkemizde bu zamana kadar birçok farklı deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin bazıları küçük ölçekli ve zararsız iken bazıları ise can

Devamını oku...
Deprem Risk Raporu

Deprem Risk Raporu

Deprem, ülkemizin önemli gerçeklerinden birisidir. Deprem risk raporu, önlem almada çok etkin rol oynar. Ülkemizde bu zamana kadar defalarca deprem olmuş ve bunların hepsi çeşitli can ve mal kayıplarına yol açmıştır. Bilindiği üzere depremi önleyecek ya

Devamını oku...
Riskli Yapı Tespit Raporu

Riskli Yapı Tespit Raporu

Kentsel dönüşüm son yıllarda giderek artan bir talep ile karşı karşıyadır. Günümüzde birçok kişi eski, depreme dayanıksız, hasarlı ve oturulamaz olan evlerini yıktırarak yenilenmesini istemektedir. Bu birçok açıdan avantajlı bir durumdur.

Kentsel dönüşüm ile yapılan evler

Devamını oku...
Kentsel Dönüşüm Mevzuatı

Kentsel Dönüşüm Mevzuatı

Ülkemizde son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz konulardan birisi kentsel dönüşümdür. Bu süreç ile birlikte eski, depreme dayanıksız, hasarlı, oturulması mümkün olmayan yapılar yıkılarak yerine yenileri yapılmaktadır. Böylece deprem, sel, çığ vb. doğal afetlere karşı bir koruma sağlanmakta

Devamını oku...
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği

Son yıllarda ülkemizde herkesin yakından ilgilendiği konulardan birisi de kentsel dönüşümdür. Kentsel dönüşüm işleminin amacı deprem, sel, çığ, kaya düşmesi vb. doğal afetlerde risk altında bulunan bölge ve yapıların, ekonomik ömrünü tamamlamış hasarlı binaların tasfiye edilerek yerine

Devamını oku...
Kentsel Dönüşüm Projesi

Kentsel Dönüşüm Projesi

Oturulmaya uygun olmayan yapıların yıkılması ve yeniden inşa edilmesi süreci kentsel dönüşüm projesi olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde oldukça yaygın olan bu projeler ile insanların can ve mal güvenliğinin üst noktalara çıkartılması amaçlanmaktadır.

Kentsel dönüşümün birçok avantajı vardır. En

Devamını oku...
Kentsel Dönüşüm Sorgulama

Kentsel Dönüşüm Sorgulama

Kentsel dönüşüm işlemi ile güvenilir olmayan binalardan tamamen kurtulmak mümkün. Son yıllarda çok daha fazla bina kentsel dönüşüm kapsamına girmektedir. Bunun sebebi ise ülkemizin deprem bölgesi olması ve her an deprem gerçeği ile yüzleşebilecek olmamızdır. Bu nedenle

Devamını oku...
Riskli Yapı Sorgulama

Riskli Yapı Sorgulama

Kentsel dönüşümde yıkılması karar verilen yapılar riskli yapı olarak adlandırılır. Bu tarz yapılar can ve mal güvenliği açısından kişilere gerekli güvenli alanı sağlayamaz ve oturulması uygun olan yerler değildir. Bu bölgeler özellikle deprem bölgeleridir ve deprem dönemlerinde

Devamını oku...
Kira Yardımı Şartları

Kira Yardımı Şartları

Kentsel dönüşüm ile ilgilenen birisi iseniz kira yardımı şartları duyduğunuz kelimelerden birisi olacaktır. Kentsel dönüşüm bilindiği üzere eski, ekonomik olarak ömrü dolmuş, olası bir depremde can ve mal kaybına neden olabilecek kadar hasarlı ve güvenilir olmayan alanların

Devamını oku...
Riskli Yapı Nedir

Riskli Yapı Nedir?

Kentsel dönüşüm süreci boyunca karşınıza çıkabilecek terimler arasında riskli yapı nedir  terimi yer almaktadır. Güvenilir olmayan, daha önce hasar almış, ekonomik ömrü dolmuş binalar riskli yapı olarak değerlendirilir ve belirli testler ile anlaşılır. Ülkemizde tespit edilen

Devamını oku...
Kentsel Dönüşüm Şartları

Kentsel Dönüşüm Şartları

Depreme karşı güvenilir olmayan yapıların riskli ilan edilerek yıkılması ve yeniden yapılması sürecine kentsel dönüşüm süreci denir. Ülkemiz bilindiği üzere deprem bölgesidir ve bu nedenle son yıllarda devlet tarafından yoğun biçimde kentsel dönüşüm projeleri yapılmaktadır. Birçok kişinin

Devamını oku...
Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

Riskli yapı olarak değerlendirilen evlerin yıkılarak daha güvenli alanların inşa edilmesi kentsel dönüşüm ismi ile adlandırılır. Bu işlemde öncelikle hangi binaların riskli olduğu tespit edilir, sonrasında ise bina sahiplerinin onayı ile bina yıkım işlemleri başlatılır.

Riskli

Devamını oku...
Kentsel Dönüşüm Kredisi

Kentsel Dönüşüm Kredisi

Ülkemizin genelinde uzun bir süredir kentsel dönüşüm çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir. Bu durum nedeniyle birçok kişi bu dönüşüm konusu hakkında çeşitli bilgileri merak etmektedir. Yazımızı okuyarak kentsel dönüşümün şartları nelerdir, gerekli belgeleri nelerdir ve kentsel

Devamını oku...
Kentsel Dönüşüm Yasası

Kentsel Dönüşüm Yasası

Riskli olan yapıların yıkılarak sağlam bir halde yeniden inşa edilmesi işlemi kentsel dönüşüm olarak adlandırılır. Kentsel dönüşümün amacı riskli olan yapıların yenilenmesi ve güvenilir hale getirilmesidir. Ülkemizin birçok farklı bölgesinde bu tarz dönüşüm projeleri gerçekleştirilmekte ve daha

Devamını oku...
Kentsel Dönüşüm Nedir

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Sağlıklı ve güvenli kullanım imkânı olmayan yapı ve alanların ıslah edilme işlemi kentsel dönüşüm olarak adlandırılmaktadır. Bu işlem sayesinde gerek altyapı gerek zemin anlamında güvenilir olmayan yerler daha sağlıklı birer alana dönüştürülmektedir.

Kentsel dönüşüm kapsamında bakanlık ve

Devamını oku...

Başvuru İçin

Size yardımcı olalım

+90 530 115 39 80

Lütfen arayın...

E-Posta

Bize yazın...

BLOG

Bloğumuzu ziyaret edin

İLETİŞİM

Her konuda danışın

Başvuru Formu

Lütfen eksiksiz doldurun

+90 530 115 39 80

Lütfen arayın...

E-Posta

Bize yazın...

BLOG

Bloğumuzu ziyaret edin

İLETİŞİM

Her konuda danışın