Müteahhitlik Belgesi

Müteahhitlik Belgesi

Müteahhitlik yapmak isteyenlerin müteahhitlik belgesi edinmesi gereken evraklardan biridir. Alınması zorunlu resmi bir belgedir. Bu belge olmadan müteahhitlik yapmaya çalışanlar hukuki olarak ciddi cezalara maruz kalırlar. Müteahhit belgesini veren kurum T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıdır. Bu belgeyi almak için teknik, finansal yeterliliklere ek olarak daha önce yapılmış işlerde dikkate alınır. Şirketimizin bakanlıkça onaylı Müteahhitlik Belgesi bulunmaktadır. İnşaat faaliyetlerinde yüklenici firma bulunur ve bu firma tüm sorumluluğu üstüne alır. Yüklenici firma aynı zamanda bir kişi de olabilmektedir. Bu kişi tüm süreci başından sonuna kadar yürütür. Aynı zamanda da bir takım sözleşmeler ile iş yükünü üstlenir. Yüklenici kişi veya firmanın müteahhitlik belgesi olamadan hiçbir çalışmada bulunamayacağı yasal bir kuraldır. Bu belge ile bu kişiler müteahhit sıfatı kazanır. Gerekli ve yetkili mercilere yapılacak olan başvurular ile kazanılan bu belge inşaat bitimine kadar kişi veya kişilere tam yetki sunar. Yasal olarak da tüm sorumluluk üstlenilmiş olur.

Müteahhitlik Belgesi Nasıl Alınır?

Yapı çalışmalarının başlayabilmesi için müteahhitlik belgesi alınması gereklidir. Bu belgenin alınması için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuru yapılması gereklidir. Başvurunun kabul edilmesi için şirketin finansal, ekip, ekipman ve tecrübe gibi birçok koşulu sağlaması gerekir; bakanlıkça talep edilen koşulları sağlamayan şirketlerin başvuruları reddedilir. Belge alım süreci içerisinde başvurusu onaylanan firma veya kişilerin gerekli olan belgelerin tümünün tamamlanması gereklidir. Yapımına başlanan tüm inşaat çalışmaları bir müteahhide bağlanmak zorundadır. Müteahhit belgesi sahibi şirket inşaatını yaptığı işin tüm sorumlulukları üstlenir. Yapılan inşaatın kontrolü ise T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş yapı denetim ve yapı denetim şirketindeki teknik personel tarafından yapılmaktadır. Yapının bağlı olduğu Belediye inşaatı projesine göre tamamlanmış, yapı denetim tarafından denetlenmiş binaya iskan yani yapı kullanım izin belgesi düzenler.

HİZMET ALMAK VE DETAYLI BİLGİ İÇİN…

Müteahhitlik Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler

Çalışmalara başlanması için gerekli olan müteahhitlik belgesi için ilk olarak bakanlığa yapılmış olan bir başvuru dilekçesi gereklidir. Başvuru formu ile başvuru yapan kişinin sicil kaydı gereklidir. Bununla birlikte bu belgenin alınması için başvuran şirketin finansal, personel, ekipman yanı sıra birçok yeterliliği sağlaması gerekmektedir.  Ayrıca müteahhitlik belgesi alımı için ödenecek olan ücretin dekontu da gereklidir. Kayıtlı olunan ticaret veya sanayi odasından sicil kayıt sureti belgesi de istenebilir. Tüm bu evrakların tamamlanmasının ardından bakanlık yeterli görmesi halinde şirkete müteahhit belgesi verir.

Geçici Müteahhitlik Nedir?

Her türlü yapının inşaatı için müteahhitlik belgesi gereklidir. En fazla iki katlı bir yapı inşası için geçici müteahhitlik söz konusudur. Geçici müteahhitlik hak sahibinin belirtilen koşullardaki binasını inşa edebilmesi için verilen belgedir. Müteahhitlik için başvuran kişinin kimlik fotokopisi, adres ve kimlik bilgilerinin eksiksiz yer aldığı başvuru formu, tapuya ait belgelerin fotokopisi gereklidir. Geçici müteahhit belgesi için ödenecek ücrete ait banka dekontun bakanlığa iletilmesi ve yapılan inceleme sonucu  başvurunun onaylanması halinde hak sahibine geçici müteahhit belgesi verilir.

Başvuru Formu

Lütfen eksiksiz doldurun

+90 530 115 39 80

Lütfen arayın...

E-Posta

Bize yazın...

BLOG

Bloğumuzu ziyaret edin

İLETİŞİM

Her konuda danışın

Başvuru Formu

Lütfen eksiksiz doldurun

+90 530 115 39 80

Lütfen arayın...

E-Posta

Bize yazın...

BLOG

Bloğumuzu ziyaret edin

İLETİŞİM

Her konuda danışın